Historia Klubu:

Miejski Klub Sportowy Siemianowice Śląskie powstał w 1999 rok, funkcjonował przez lata pod nazwą skróconą jako MKS Siemianowice. Klub jest spadkobiercą HKS Siemianowiczanki założonej w 1945 roku popularnie nazywanej „CIACIANA”,
która zakończyła swoje istnienie w 1999 roku.
Siemianowiczanka przez lata swojej świetności była wspierana przez nieistniejącą już Hutę Jedność.

W 2012 roku powrócono do historycznego członu nazwy klubu MKS Siemianowiczanka.
Dzisiaj działamy jako stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, posiadające statut organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS 0000119986.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na nasze stowarzyszenie